måndag 19 oktober 2015

Fynd från grävningarna i Skyttmon

Lite av fynden från grävningarna vid Ammerån i höstas


Först ut en bild på den fyndkategori som var mest framträdande; brända ben. Denna lilla hög på 150,75g kommer från en 0,5m x 0,5m stor ruta som grävdes i 0,1m stick.
Bild 2 visar ett urval av de finaste stenfynden vi hittade. Överst en knacksten, därunder från vänster; tre mikrospån, två delar av kvartsitspetsar och längst till höger en skrapa i kvarts.
Slutligen bild 3 som visar ett urval av de mest oväntade fynden vi hittade. Keramik. Till vänster kvartsmagrad keramik med dekor och till höger asbestmagrad keramik, även den med dekor. 

torsdag 30 juli 2015

Hälsning från Ammerån

Vi hälsar från utgrävningsplatsen (stenålder) vid Ammerån nära Skyttmon. Satte kameran på självutlösare och sprang och satte mig bredvid Niklas. I förgrunden en härd, kan tillhöra stenåldersboplatsen, eller är den yngre och tillhör en helt annan tid. Boplatsen ligger på en isälvsavlagring, bara sand, så alla stenar som hittas är hitförda. Boplatsen är nu utredd i etapp-2 samt förundersökt genom provgropar. Vi har ett gott hum om boplatsens storlek, karaktär och vilken typ av fynd som finns. Mest kvarts är det, men även något brända ben, så 14C-datering kan vi få. En del skärvsten framkommer också spritt över boplatsytan. Trivsam miljö intill Ammerån.

fredag 10 juli 2015

Det var ett tag sedan jag var och tittade på den här Brudstenen på Harvskogen i norra Hedesunda. Lätttillgänglig är den i allfall med en skogsbilväg och vändplan invid. Det finns ju s k jättegrytor på 2 skilda sidor på stenen, bildade av inlandsisen. Inte så många jättegrytor kända i närområdet, finns en stor en i Gammelstilla i Torsåker, några i Strömsbro i Hille och en i Granbo i Hanebo i Hälsingland som jag känner till. Frågan är om inte den lilla offergropen i hällen på Mistingshälla vid gamla Vinnersjövägen i Hedesunda också är en jättegryta. Och så den här.

onsdag 17 juni 2015

Inventering i brandområde

Ja, så här ser det ut i en liten del av brandområdet i Västmanland. Vi var ut och tittade på plats för att bilda oss en uppfattning om hur hemskt det egentligen är, och det är hemskt. På vissa ställen går det knappt att nå marken för alla träd som ligger i kryss över varandra. Kraftigt brända tegelstenar i en före detta kolarkoja var bland det första vi stötte på. Tyst skog, svart. Spruckna stenar på hällarna, skärviga. Kan blir svårt att identifiera stenåldern bland alla dessa stenflisor. Svagt spirande grönska, tycks gå långsamt med grönskans framväxt.


måndag 15 juni 2015

Onbacken i Bollnäs

Nu finns den arkeologiska rapporten om Onbacken i Bollnäs på lager hos Stigfinnaren i begränsad upplaga. OBS: att detta är de absolut sista exemplaren som finns. Den kostar 150 kronor + porto. Välkomna med era beställningar. Hör av er till info@stigfinnaren.nu

måndag 8 juni 2015

Fynd av tvivelaktig karaktär.

På väg ut att starta dagens grävningar ute på en halvö i Ammerån, regnet lurar bakom tunga mörka moln och det är några kilometer till närmsta hus. Då plötsligt skymtar jag något bredvid stigen i den blöta mossan, där ligger en knytnävsstor grå klump med vita kvartsliknande inslag. Runtomkring syns tydliga spår av att något stort gått förbi. Oron börjar krypa då jag vet att det finns björn och annat i skogarna.

Dagen efter får jag tillfälle att fråga en jägare från trakten vad det är för något och får det bekräftat på jämtska: Det är björnskit, med älgkalvtänder i. Men vi ska inte vara oroliga, den är en vecka gammal... 

 


tisdag 2 juni 2015

Besök i Jämtland

Vi gör ett kort besök i Jämtland. Här rasar kvartsen fram ur strandkanten. Synd att det är högt vatten nu, annars hade ni läsare kunnat få se stränder fulla av kvarts. En del bitar knytnävsstora.

fredag 29 maj 2015

Ny rapport från Stigfinnaren

Stigfinnaren har fått ut en ny rapport från tryckeriet. Alltid lika roligt, trots att just denna bara handlar om ett tunt kabelschakt, men ändå med ett fynd av ett Carl XII-mynt. Grävningen berör ett område i Östveda, Hedesunda i Gästrikland.

torsdag 14 maj 2015

Vindkraft i Västergötland

Vet inte riktigt om jag visat upp denna arkeologiska rapport om ett vindkraftsprojekt som vi arbetade med 2013. Vindåsen heter projektet och ligger i Örsås och Håcksviks socknar i Svenljunga kommun. Spännande fynd av många kolningsgropar, gränsmärken, enstaka röjningsrösen men även hela stora områden med röjningsrösen av hackerörstyp, några gamla stigar samt flera övergivna torplämningar.

lördag 9 maj 2015

Besök i Gudmundstjärn

Var på kvällsbesök i kulturreservatet Gudmundstjärn häromdagen. Fin miljö med många gamla byggnader. Kilometervis med gärdesgårdar, varav en del var på tur att göras om, eftersom de rasat ned. Fint betat landskap som skulle vinna på ännu hårdare bete om man tog bort mera granskog. Åker gärna dit igen när det blivit mera sommar och värme, för det var inte varmt ute denna tidiga majkväll. För er som vill läsa mera om platsen gå till denna sida: http://gudmundstjarn.dinstudio.se/
Högt uppe ovanför hagarna ligger gården Gudmundstjärn.