torsdag 14 maj 2015

Vindkraft i Västergötland

Vet inte riktigt om jag visat upp denna arkeologiska rapport om ett vindkraftsprojekt som vi arbetade med 2013. Vindåsen heter projektet och ligger i Örsås och Håcksviks socknar i Svenljunga kommun. Spännande fynd av många kolningsgropar, gränsmärken, enstaka röjningsrösen men även hela stora områden med röjningsrösen av hackerörstyp, några gamla stigar samt flera övergivna torplämningar.

lördag 9 maj 2015

Besök i Gudmundstjärn

Var på kvällsbesök i kulturreservatet Gudmundstjärn häromdagen. Fin miljö med många gamla byggnader. Kilometervis med gärdesgårdar, varav en del var på tur att göras om, eftersom de rasat ned. Fint betat landskap som skulle vinna på ännu hårdare bete om man tog bort mera granskog. Åker gärna dit igen när det blivit mera sommar och värme, för det var inte varmt ute denna tidiga majkväll. För er som vill läsa mera om platsen gå till denna sida: http://gudmundstjarn.dinstudio.se/
Högt uppe ovanför hagarna ligger gården Gudmundstjärn.

lördag 7 mars 2015

Ny rapport på gång

Vi skriver på ytterligare en rapport som blir klar endera dagen. Beställaren ville att vi skulle byta ut en av kartorna, så då gör vi det, det blir faktiskt tydligare så, det var en bra kommentar. Några mindre rättelser bara så är den klar för digitaltrycket. I området, som är Långseles omgivning, står den här vackra milstolpen, invid den gamla riksvägen mellan Graninge och Sollefteå. Närmare bestämt i närheten av byn Nässe. Det står 1871 på milstolpen. Vägsträckningen dock betydligt äldre, kanske rent av senmedeltida?

onsdag 25 februari 2015

Så kom domen mot det fornlämningsbrott som skedde för ca 2 år sedan i Årsunda. Ett uppenbart brott enligt kulturmiljölagen. Själv har jag anmält ca 25 skadade fornlämningar och brott under de senaste 10 åren utan att nånting tagits upp till granskning. Synd. Men det kanske kan bli ändring på det nu.
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/sandviken-energi-fallda-for-forstorda-fornlamningar

lördag 14 februari 2015

Gävles segelfartyg

Gefle Dagblad skrev en bra artikel om den föreläsning som var häromkvällen om "Gävles segelfartyg i utrikes fart sedan 1750-talet". Mycket folk på plats, jag uppskattade antalet till 55 personer, men GD räknade till ett 80-tal. Vilka äventyr som hände på de sju haven för alla Gävlefartyg, myterier där både styrman och myterister avlider, förlisningar med flaskpost som enda möjlighet att kommunicera sig med omvärlden, epidemier med gula febern m m. Här kan ni läsa artikeln i GD 
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/fartygen-fran-gavle-som-seglade-pa-varldshaven

torsdag 12 februari 2015

Föreläsning om Gävles segelfartyg

Dags för föreläsning om Gävles segelfartyg. Sven-Olof Nordenberg berättar ur sin bok och jag sköter bildspelet. Hoppas på många intresserade besökare ikväll. Det finns möjlighet att köpa boken "Gävles segelfartyg i utrikes fart sedan 1750-talet" på plats och samtidigt få en författarsignatur i boken.

tisdag 3 februari 2015

Kavelbroletning

En gång för några år sedan skulle vi leta efter spår efter en kavelbro i en myr med hjälp av markradar. Det var inte lätt alls sa expertisen som skötte utrustningen. Det låg stubbar och stockar kors och tvärs i hela myren tydligen på alla olika djup. Så nån struktur i stockarna gick inte att se. Har tänkt att jag skulle gå tillbaka till myren årligen för att se om det kommit fram nånting vid torvbrytningen.

söndag 1 februari 2015

Underjordiska gången vid Gävle slott

Enligt traditionen ska det finnas en underjordisk gång mellan det gamla slottshäktet och Gävle slott, lite diagonalt från slottshäktets sydöstra hörn fram till slottets västra gavel. I gången fördes fångar som skulle rannsakas, till rannsakningen i slottet. Tidigt 2000-tal skapades en arbetsgrupp som skulle försöka bringa klarhet i denna fråga. Vi använde oss bl a av teatergas som skickades in i hålrum i ena fånggropens vägg, och av markradar samt av värmekamera. Vi ville även gräva ett schakt rakt över den förmodade gångens sträckning. Tyvärr lyckades vi inte få klarhet i frågan vid det tillfället. Frågan kvarstår och kanske tar vi tar i den snart igen.
Det här är slottshäktet invid Gävle slott. Från häktets gavel ska det ha funnits en underjordisk gång till slottet.

fredag 30 januari 2015

Gerda Gefle

Såg i tidningen idag att briggen Gerda Gefle är till salu igen. För 8 miljoner kronor. Det var ju några år sedan som hon såldes till Finland. Nu finns det möjlighet att köpa tillbaka den för 8 miljoner. Nån som har pengar över så att Gerda kan få komma tillbaka till Gävle och pryda sin plats i Gävle hamn igen?

onsdag 28 januari 2015

Sjömansgravar på Kusön

Det är lite svårt att åskådliggöra sjömansgravarna på Kusön eftersom det är synnerligen tät granskog, men enligt uppgift ska det vara en 12 x 17 meter stor sjömanskyrkogård som begränsas av en övermossad stenmur och stenrad. Befolkningen i Gåsholma berättar att en eller flera besättningar från segelfartyg har begravts där efter förlisning. Och det skulle möjligen ha hänt under 1700-talet. Tydligen spökar det också på platsen.