lördag 12 juli 2014

Karolinernas marsch genom Hedesunda sommaren 1718

Alltsedan jag för många år sedan läste att karolinerna vandrade genom Hedesunda på sin färd till Duved 1718, har jag tänkt på hur månge de var, vad de förde med sig, hur de kom över södra och norra färjesunden vid Dalälven, var de rastade och om de lämnat några spår efter sig. Häromveckan läste jag på informationstavlor mycket fakta omkring karolinernas marsch genom landet och samlingsplatsen i Duved. Det framgick att det var Österbottens infanteriregemente med ca 910 man under ledning av överstelöjtnant von Essen, Karelska kavalleriregementet med ca 610 man till häst och under ledning av överstelöjtnant Peter Jung samt Björneborgs infanteriregemente med ca 225 man under ledning av överstelöjtnant Christoffer Conrad Bildstein som marscherade genom Hedesunda någon gång kanske runt 1 juli. Vidare färden gick via Ockelbo till Bollnäs och uppströms längs Ljusnan till Duved. Så det bör ha varit ca 1750 man med minst 610 hästar samt ett antal klövjehästar och nötboskap som passerat. Inte passerat obemärkta kan jag tro. Färjades man och hästar över älven? Om södra färjan tog kanske 25 man så måste den ha gjort 70 vändor innan alla män var över på Ön. Och sen väntade norra färjan. Slog man läger på Ön i väntan på att alla kommit över södra sundet? Och slog man sedan läger i väntan på att alla kommit över norra sundet? Är det där man ska leta efter borttappade saker? Mycket forskning väntar för att lösa några lokala och regionala gåtor inom Gävleborgs län. Kanske tar jag tag i detta snart nog.
Detalj av informationstavla vid Duved skans.

tisdag 1 juli 2014

Yxämne funnet vid Svågan

Dagens utgrävning med provgropar på en stenåldersboplats vid Svågan i norra Hälsingland gav bland annat ett halvt yxämne. Yxämnet har tydligen gått av på mitten vid tillverkningen. Boplatsen hittades vid en utredning för 2 år sedan, men på andra sidan vägen nere vid sjöstranden fanns sedan 1960-talet känt en annan boplats, nu till stora delar överdämd. Boplatsen vid sjöstranden uppges vara totalutgrävd, men vi hittade ett mikrospån vid en hastig titt i strandhaket, så tydligen finns delar av boplatsen kvar. Nu håller vi på med en förundersökning för att försöka knyta ihop den kända stenåldersboplatsen med utredningsfyndet, och vi har lyckats bra.

torsdag 26 juni 2014

Timmerbyggnad från 1343-44 i Uppland

Nu har vi fått svar på alla fem uppländska timmerbyggnader som vi tog borrkärnor ur i maj, och den äldsta av byggnaderna finns i Nora socken. Vi blev jätteglada över svaret, att boden eller härbret är byggd av timmer som fällts vintern 1343-1344! Det är före digerdöden, och den här byggnaden är hittills den absolut i särklass äldsta daterade profana timmerbyggnaden i hela Mälardalen och kanske inom en vidare sydligare zon än så. En handfull äldre byggnader finns i både Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Men söder om Dalälven är denna byggnad den hittills äldsta. Reportage väntar inom nån dag i Upsala Nya Tidning. Den ser kanske inte mycket ut för världen, men det är jättefint timmer i den, och med nära 700 år på nacken får man se lite sliten ut.

tisdag 17 juni 2014

Grävning av fångstgropar

Vi har grävt ut två fångstgropar den här veckan. Den ena tycks ha varit ca 2,5 m djup när den var i bruk, den andra drygt 2 meter. Båda groparna ligger i varsina fångstgropssystem med 3-4 gropar, strategiskt placerade för att avskärma passager längsmed en ås eller ned till vattendraget Svågan. Tur att det finns grävmaskiner till hjälp, men vissa moment grävs med spade (bilden dock arrangerad att se ut som om hela anläggningen grävts med spade!). I ena gropen fanns en fördjupning som troligen var efter en sparklåda, i den andra ingen sådan. Ålder? Ja allt emellan 9000 år och fram till 1865 är möjligt. Kommande C-14-dateringar får utvisa detta, för topografiskt och fornlämningsmässigt får vi inga eller alla ledtrådar. Bosättningar finns i området från mesolitisk tid, från medeltid, från 1600-talets skogsfinska bosättningar och fram mot nutid.

onsdag 11 juni 2014

Stenålder vid Tvärforsen

Förundersökning av stenåldersboplats vid Tvärforsen i Svågans dalgång pågår. Vid utredningen hittade vi ett jättefint avslag, förundersökningen pågår i ett par dagar. Eftersom vi arbetar vägnära på en 70-väg krävs att vägen noggrant hastighetssänks, skyltas och skärmas av, blinkande lampor och stora däck som skydd. Firmabilen har "saftblandare" på taket för att få stå parkerad invid vägen m m. Idag har vi hittat bl a avslag och skärvsten. Troligen är platsen (fornlämningen) liten, begränsad till ytan. Lite ovana vid grävning är vi allt så här på försommaren, det har varit mest inventeringar annars i vår.
Många skyltar och hastighetsbegränsningar och avskärmningar visar bilister på motsatta sidan, så att vi som arbetar med stenåldersundersökningen kan vara lite mera skyddade. Boplatsen ligger bakom moränryggen på vänster sida vägen.

måndag 19 maj 2014

Har fått i min hand Gustaf Trotzigs nya bok "Metaller hantverkare och arkeologi. Från forntid till nutid". Har inte hunnit läsa så mycket ännu, men det verkar vara en synnerligen gedigen bok. När jag hunnit läsa lite mera kommer en kort sammanfattning här. Boken finns att köpa hos www.hemslojdensforlag.se

söndag 4 maj 2014

Tunga Gävle Dala

Det rullade in ett 60-tal tunga fordon på parkeringen vid Road 56 i lördags. Det var "Tunga Gävle Dala" som anordnade ett lastbilsrally genom Gästrikland. Matstoppet gjordes i Hedesunda, så det fanns gott om tid att studera alla tunga bilar som ställde upp sig. Min uppskattning var ett det fanns bilar från sent 1920-tal till tidigt 1980-tal med i karavanen. Det var lastbilar, både med och utan släp, taxibilar och bussar.


onsdag 9 april 2014

Ny medarbetare hos Stigfinnaren

Arkeolog Niklas Groop från Gustafs utanför Säter började hos Stigfinnaren den 1 april. Niklas har tidigare under många år arbetat hos flera andra arkeologiföretag, och var även projektanställd hos Stigfinnaren våren och sommaren 2013. Nu är han tillbaka. Ett av Niklas intresseområden är stenålder, och därvidlag kompletterar han bra Stigfinnarens andra arkeolog, Elise. Arkeologsäsongen med utredningar och utgrävningar har satt igång. Ett 17 kilometer långt inventeringsprojekt i södra Gästrikland är redan avklarat och flera projekt runt om i halva Sverige väntar.
Bilden är från hösten 2013 vid en inventering i en yttre kustmiljö utanför Söderhamn.

torsdag 20 februari 2014

Ny arkeologirapport klar

Har hämtat ut en till arkeologirapport. Det är alltid skönt att pricka av de klara uppdragen i listan, ett efter ett. Spännande projekt förresten, 168 nya forn- och kulturlämningar, utöver de 40-tal som sedan tidigare var kända. Kolbottnar vanligaste lämningen. Sen finns en del torplämningar, gruvhål, dammvallar, och troligen ett kanalsystem som lett vatten till en damm och vidare till en gruva.