torsdag 4 september 2014

Inventeringsområde

Jag tror att detta kallas skogsvård, men kan knappast tro att det gynnar nånting. Tyvärr kommer vi fornminnesinventerare ibland igenom sådana områden, måste passera igenom för att komma vidare till förhoppningsvis mera spännande områden. Bilden ger tyvärr inte rättvisa åt verkligheten, det är mycket värre än vad som framgår.

fredag 29 augusti 2014

Släktforskardagarna i Karlstad

Karlstad congresscenter, magnifik byggnad, och vilken bra miljö för årets släktforskardagar. Jättetjusig utsikt över Klarälven. Ser fram emot morgondagen när det är dags att träffa och inspirera hundratals besökare. Främst då till att besöka Logiums webbhandel naturligtvis. Alla är välkomna till Karlstad och släktforskardagarna.


tisdag 12 augusti 2014

Många stenåldersboplatser vid Ammerån

Riktigt fina stenåldersboplatser har vi stött på idag längs Ammeråns stränder. Utredningen som Stigfinnaren håller på med passerar Ammerån i Jämtland på ett ställe där det fanns en handfull sedan tidigare kända stenåldersboplatser på strandhaken vid ån. Dessutom hittade vi några stycken till vid utredningen. Tjockt med kvarts ligger på boplatserna.

måndag 11 augusti 2014

Genomborrad sten i Storforsen

Vi är på väg till uppdrag i Jämtland. Stannade och pausade vid Vild-Hussens Storforsen i Ragunda. Det var ju Vild-Hussen som tömde Ragundasjön, fast det inte var meningen. I Storforsen har vattnet genom årtusendena holkat ur stenarna och berghällarna så att djupa hålrum bildats. En av stenarna var helt genomborrad. Märkligt och coolt.

söndag 3 augusti 2014

På smal spång

En 425 meter lång spång över en myr för att ta oss till andra sidan, där vi skulle fortsätta vår inventering. Viktigt att komma över, men det var med nöd och näppe, för spången var sisådär up-to-date, gungade, och på vissa ställen låg själva spängerna nere i vattnet, och på flera ställen saknades handräcket. Men vi kom över och även tillbaka torra.

onsdag 30 juli 2014

Kraftledningsinventering

Såg ett djur idag vid inventeringen, ett djur som åtminstone inte vi ser så ofta; en ren. Den stannade och tittade på oss en kort stund, sen sprang den vidare längs med en grusväg under kraftledningen. Tror att den var ensam, för vi såg inga fler. En eftersläntrare.

tisdag 29 juli 2014

Intervju i Radio Västernorrland

Blev intervjuad i Radio Västernorrland i förra veckan gällande utredningen i Dingersjö, Njurunda. Radioreportern ringde upp kl 6.50 på morgonen, så det kan hända att jag låter lite morgontrött. Om ni vill lyssna så finns programinslaget här.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5919811

Väntar även på att Radio Västernorrland ska lägga ut dagens, tisdagens, telefonintervju. Man ville ha en uppföljning av utredningsresultaten. Ringde mitt på dagen när vi stod i skogarna strax norr om Ramsele och slogs med myggen, men det var i alla fall bra mottagning på telefonen.

lördag 12 juli 2014

Karolinernas marsch genom Hedesunda sommaren 1718

Alltsedan jag för många år sedan läste att karolinerna vandrade genom Hedesunda på sin färd till Duved 1718, har jag tänkt på hur månge de var, vad de förde med sig, hur de kom över södra och norra färjesunden vid Dalälven, var de rastade och om de lämnat några spår efter sig. Häromveckan läste jag på informationstavlor mycket fakta omkring karolinernas marsch genom landet och samlingsplatsen i Duved. Det framgick att det var Österbottens infanteriregemente med ca 910 man under ledning av överstelöjtnant von Essen, Karelska kavalleriregementet med ca 610 man till häst och under ledning av överstelöjtnant Peter Jung samt Björneborgs infanteriregemente med ca 225 man under ledning av överstelöjtnant Christoffer Conrad Bildstein som marscherade genom Hedesunda någon gång kanske runt 1 juli. Vidare färden gick via Ockelbo till Bollnäs och uppströms längs Ljusnan till Duved. Så det bör ha varit ca 1750 man med minst 610 hästar samt ett antal klövjehästar och nötboskap som passerat. Inte passerat obemärkta kan jag tro. Färjades man och hästar över älven? Om södra färjan tog kanske 25 man så måste den ha gjort 70 vändor innan alla män var över på Ön. Och sen väntade norra färjan. Slog man läger på Ön i väntan på att alla kommit över södra sundet? Och slog man sedan läger i väntan på att alla kommit över norra sundet? Är det där man ska leta efter borttappade saker? Mycket forskning väntar för att lösa några lokala och regionala gåtor inom Gävleborgs län. Kanske tar jag tag i detta snart nog.
Detalj av informationstavla vid Duved skans.

tisdag 1 juli 2014

Yxämne funnet vid Svågan

Dagens utgrävning med provgropar på en stenåldersboplats vid Svågan i norra Hälsingland gav bland annat ett halvt yxämne. Yxämnet har tydligen gått av på mitten vid tillverkningen. Boplatsen hittades vid en utredning för 2 år sedan, men på andra sidan vägen nere vid sjöstranden fanns sedan 1960-talet känt en annan boplats, nu till stora delar överdämd. Boplatsen vid sjöstranden uppges vara totalutgrävd, men vi hittade ett mikrospån vid en hastig titt i strandhaket, så tydligen finns delar av boplatsen kvar. Nu håller vi på med en förundersökning för att försöka knyta ihop den kända stenåldersboplatsen med utredningsfyndet, och vi har lyckats bra.

torsdag 26 juni 2014

Timmerbyggnad från 1343-44 i Uppland

Nu har vi fått svar på alla fem uppländska timmerbyggnader som vi tog borrkärnor ur i maj, och den äldsta av byggnaderna finns i Nora socken. Vi blev jätteglada över svaret, att boden eller härbret är byggd av timmer som fällts vintern 1343-1344! Det är före digerdöden, och den här byggnaden är hittills den absolut i särklass äldsta daterade profana timmerbyggnaden i hela Mälardalen och kanske inom en vidare sydligare zon än så. En handfull äldre byggnader finns i både Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Men söder om Dalälven är denna byggnad den hittills äldsta. Reportage väntar inom nån dag i Upsala Nya Tidning. Den ser kanske inte mycket ut för världen, men det är jättefint timmer i den, och med nära 700 år på nacken får man se lite sliten ut.