tisdag 11 maj 2010

Skansberget i Skogs-Tibble

Fantastiskt vacker dag på fornborgen Skansberget i Ribbingsbäck. Utsikt över en dalgång med en slingrande å och välbetade enbusksbackar. På Skansberget i Skogs-Tibble i Uppland står en gammal kraftledningsstolpe från 1952, mitt i fornborgen, och stolpen behöver tas ned.

Borgen är tresidig med låga stenmurar på två sidor och med lodräta branta bergväggar på den tredje. Men så stor fornborg som den här har jag knappast sett någon annanstans. Murarna sträckte sig långt in i skogen innan de vek av på ena sidan. Men den måste varit svår att försvara med den långa låga muren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar