fredag 30 juli 2010

Mätpunkter eller plockningsärr

Har just nu en dialog om några konstiga urhuggna trianglar i berghällar jag blivit påvisad i Österfärnebo. De har nära 90 cm långa sidor och den ena är ca 20 cm djup och den andra nära 50 cm djup. En som jobbar på lantmäteriet menar att det troligen är den gamla sortens mätpunkter, men det verkar så överdrivet mycket jobb att hugga en triangel i berget med lodräta sidor ned till 50 cm djup, bara för att ha den som mätpunkt...

Geologerna å andra sidan menar att det är naturbildningar i berget, så kallade plockningsärr. Förefaller i mina ögon helt främmande att naturen ska kunna göra liksidiga trianglar med lodräta sidor placerade på en högpunkt på berghäll.

De måste vara gjorda av människohand, det tror jag. Vad tror du?Triangeln i Fors, Österfärnebo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar