söndag 8 augusti 2010

Slaget i Gestilren 1210

I eller strax utanför byn Gästre i Fröshults socken i Uppland stod den 18 juli år 1210 en strid mellan de båda stormännen och kungarna Sverker Karlsson och Erik Knutsson. Sverker och Erik var förresten tremänningar och båda tyckte sig ha rätt till tronen. Vid den här striden vann Erik Knutsson som i november samma år kröntes till kung. Sverker dog i slaget och hans baneman sägs varit Folke jarl som ledde folkungarna på kung Eriks sida.

Det var en stor jubileumstillställning på lördagen i Gästre, där "idel ädel adel" var samlade. Bland talarna och deltagarna fanns förre talmannen och författaren Ingegerd Troedsson, språkvetaren och historikern Fredrik Lindström, påvens sändebud i Skandinavien och ärkebiskopen Anders Wejryd.


Platsen och historien i Gästre är SÅÅÅ spännande, och jag tror att de efterföljande striderna under 1200-talet med stormän och folkungar än mer har med gästrikarna och hälsingarna att göra, men kanske var det gästrike- och hälsingebönder med redan nu år 1210.

Ni kommar att kunna läsa mera om jubliéet i Gestilren i en kommande artikel i Gästriklands Tidning. Dessutom kan jag rekommendera en ny bok "Striden i Gestilren 1210".Här syns Erik Knutsson till häst redo att bli krönt.
I bakgrunden syns den gård i Gästre där på samma
plats Sverker Karlsson hade sin kungsgård.Ärkebiskop Anders Wejryd och Fredrik Lindström
lämnar podiet efter den symboliska kröningen av Erik Knutsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar