måndag 6 september 2010

Laforsen bjöd på intressant resultat

Vid de 3 och en halv dagarnas grävande på stenåldersboplatsen vid Laforsen bjöds på strålande väder, intressanta resultat och fortsatt kamp mot hungriga knott.

Laforsenboplatsen som tidigare konstaterats var minst 9000 år gammal (daterad genom ett tåben av älg) ligger på en sandterrass ovanför Ljusnan strax intill Laforsens kraftstation. I och med dessa dryga tre dagars provgropsgrävande har vi ytterligare utökat boplatsens omfattning till nära 33500 kvadratmeter. Hur stor ska den bli innan vi kan sätta de definitiva gränserna? I nästa steg kanske vi måste gå ned på de nedre terrrasserna åt söder (älven) och öster.


Glada utgrävare njuter i den värmande höstsolen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar