torsdag 15 december 2011

Runsten med knutrunor

Det börjar lätta med måstearbeten, har två stora rapporter kvar som ska layoutas och tryckas, samt ett par mindre, men sen har jag s a s "rent bord". Så nu kanske jag äntligen kan gå över till att serva mina läsare med lite intressanta bilder, ny information, spännande platser och lite boktips också.

Snarast möjligt ska jag ta tag i ett bokmanus och bilder till en bok om segelfartyg från Gävle. Den skulle ha kommit ut redan, men med tanke på den bokflod med lokalhistoria som redan forsat fram över Gävle i höst, så känns det bara bra att vänta. De böcker som redan kommit ut är en bok om Gävle under 1900-talets första hälft, en om gamla bilder över olika delar av Gävle kommun, en bok om Furuviksbarnen och en om gamla järnvägen Sala-Gävle.

Har nyss hjälpt en kvinna som ska skriva en B-uppsats med text och bild på runstenen i Ovansjö kyrka, den med knutrunorna på. Run-Janne har skrivit om den en hel del i "Gästriklands runinskrifter". Den sitter nu inmurad i vapenhusväggen i Ovansjö kyrka. Men den har troligen inte alltid suttit där. År 1600 berättar Johannes Bureus att han sett stenen mellan ån och prästgården, och i rannsakningarna från 1667 sägs att stenen fanns i eller vid prästgården. Tydligen kan den ha flyttats. Sen 1726 finns den på Ovansjö kyrkogård. Samtidigt omtalas ibland att det funnits två olika runstenar. 1963 fick stenen sin plats där den finns idag.

Texten lyder i nusvenska: Roald och Udd läto resa stenen efter Ärnmund ... Gud hjälpe anden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar