onsdag 11 januari 2012

Medeltida härbre i Österfärnebo

Ser att byggnadsantikvarierna i Gävle skriver i sin blogg om ett källarhärbre från Österfärnebo och jag vill bara lämna några ytterligare kompletterande kommentarer till detta.

Dateringen av härbret, som visade att timret fällts vintern 1543-44, skedde redan 1991 och jag var en av de som var med och hittade härbret efter intensivt letande i arkiv och åkande runt i landskapen på tips vi fått. Gissa om man blir glad när det visar sig att byggnader står kvar och är i skapligt skick efter nära 500 år. Och gissa om man blir superglad åt att få bekräftelse på en misstänkt byggnads höga ålder, när man får bevisen av dendrokronologen att så är fallet.

Den omnämnda byggnaden har inte bara en utan fyra olika märkningar, varav tre på insidan. Detta kan ju innebära att byggnaden plockats ned och kanske även flyttats fyra gånger. Varifrån den ursprungligen kommer är därmed oklart.

Ser av mina anteckningar att jag noterat att takåsarna var något dåliga men att taksparrarna var i bra skick. Det kan vara så att både åsar och sparrar är ursprungliga och följt med byggnaden. Tyvärr har vi alldeles för få dateringar gjorda av åsar och sparrar för att kunna säga om detta är ett allmänt faktum. Kanske framtida dateringar kan komma att visa detta.

Efter den första stora inventeringsomgången 1991-92, där vi hittade och daterade ett 50-tal medeltida byggnader i både Gästrikland och Hälsingland, har jag varit ute på årsvisa mindre inventeringar och tips för att leta upp ytterligare gamla byggnader, och de finns fortfarande kvar där ute att upptäcka. Årligen hittar jag nya medeltida byggnader.

Slå mig en signal om ni tror er veta att ni har eller har sett en misstänkt riktig gammal byggnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar