onsdag 21 november 2012

Naturens under

Naturligt stenblock på stenblock i Hälsingskogarna. Om stenarna hade varit lite mindre hade det kunnat vara en löpare på en malsten. Nu är det mindre av blocken cirka 1,5 meter stort och skulle i så fall kunnat passa i handen på en av de jättar som tidigare bodde i landskapet och som det berättas om längre tillbaka: "Det var för mycket länge sedan, långt före sagans tid, och hela vårt land var lika bergigt som Norrland är idag. Då gick jättarna fram mot norr och jämnade ut kullar och berg till vidsträckta slätter. Men det hela tog för lång tid, så när de kom fram till Uppsverige, började de öka farten. Det fick till följd att en del av kullarna och bergen gled mellan jättarnas klumpiga fingrar och blev kvarlämnade." Sägnen är mycket längre, för lång att berätta här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar