torsdag 27 december 2012

Hade Bergmästaren julledigt?

Eftersom jag på Stigfinnarens systerbolag Logium.se sitter och indexerar ett stort antal arkivuppgifter hittar man diverse som man funderar på, såsom om Bergnästaren hade julledigt? När man tittar igenom ett antal årgångar för mutsedlar kring 1840 ser man att det finns handlagda ärenden daterade 24 december, men inga från 25 och 26 december. Den 27 december återkommer handlingarna igen. På julaftonen syns det som om Bergmästaren arbetat som vanligt, men julledigt det hade han tydligen 25 och 26 december, och det har väl med kyrkobesöken att göra samt det 3:dje budordet enligt katolsk och luthersk tradition om att hålla söndagen helig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar