onsdag 3 april 2013

Broby, Husby-Ärlinghundra

Så här ser den ena delen ut av Brobystenens två återfunna fragment. Stenen uppskattas ha varit mer än 3 meter hög som hel, varav ristningen nära 2 meter. Inskriften som är bevarad lyder:"Gunna och Sutare reste stenen ... Sigbjörn satte efter sin fader en mycket stor sten i s/tad/ denna ...". Det är ett uppdrag i Uppland jag arbetar med som aktualiserat bl a den här runstenen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar