onsdag 11 juni 2014

Stenålder vid Tvärforsen

Förundersökning av stenåldersboplats vid Tvärforsen i Svågans dalgång pågår. Vid utredningen hittade vi ett jättefint avslag, förundersökningen pågår i ett par dagar. Eftersom vi arbetar vägnära på en 70-väg krävs att vägen noggrant hastighetssänks, skyltas och skärmas av, blinkande lampor och stora däck som skydd. Firmabilen har "saftblandare" på taket för att få stå parkerad invid vägen m m. Idag har vi hittat bl a avslag och skärvsten. Troligen är platsen (fornlämningen) liten, begränsad till ytan. Lite ovana vid grävning är vi allt så här på försommaren, det har varit mest inventeringar annars i vår.
Många skyltar och hastighetsbegränsningar och avskärmningar visar bilister på motsatta sidan, så att vi som arbetar med stenåldersundersökningen kan vara lite mera skyddade. Boplatsen ligger bakom moränryggen på vänster sida vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar