tisdag 1 juli 2014

Yxämne funnet vid Svågan

Dagens utgrävning med provgropar på en stenåldersboplats vid Svågan i norra Hälsingland gav bland annat ett halvt yxämne. Yxämnet har tydligen gått av på mitten vid tillverkningen. Boplatsen hittades vid en utredning för 2 år sedan, men på andra sidan vägen nere vid sjöstranden fanns sedan 1960-talet känt en annan boplats, nu till stora delar överdämd. Boplatsen vid sjöstranden uppges vara totalutgrävd, men vi hittade ett mikrospån vid en hastig titt i strandhaket, så tydligen finns delar av boplatsen kvar. Nu håller vi på med en förundersökning för att försöka knyta ihop den kända stenåldersboplatsen med utredningsfyndet, och vi har lyckats bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar