söndag 25 januari 2015

Fantastiska fågelfångstanläggningar

Bläddrar bland några år gamla bilder på minst hundra år gamla lämningar. Det finns fantastiska områden med fågelfångstanläggningar på berghällarna på Lindomsberget och angränsande berg i Häggdånger. Tanken var att man skulle fästa en snara mellan stenarna, och när skogsfågel samlades på hällarna sprang de in mellan stenarna och fastande i snarorna. Effektiv jakt tror jag. På samma hällar finns rester efter stolpstöd till fångstnät och skjutskårar där man staplat sten som man kunde gömma sig bakom för att skjuta fåglarna. Så på samma hällar finns spår efter tre olika jaktmetoder; nät, skott och snara. Kan de vara samtida? Jaktmetoden med snara förbjöds 1865 samtidigt som flera andra passiva jaktmetoder såsom jakt med fångstgrop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar