måndag 11 oktober 2010

Jämtland och Frösön

Mittnordiska arkeologidagar i Östersund bjöd på MYCKET ny information och kunskap från såväl Norge och Finland som från Sverige (Norrland). Nya rön om storhögar och stormannagårdar i Tröndelag under vikingatiden, nytt om Finlands centrala inlands historia under medeltiden samt naturligtvis från Sveriges vikingatid och medeltid. Dagarna innehöll även en exkursion runt Frösön, där runstenen visades upp, liksom Frösö kyrka som kan ha fungerat som en kultplats redan under järnåldern, eftersom man vid utgrävningar under kyrkans kor funnit roten av ett stort träd runt vilket det fanns mycket ben från björn. Offer? På kyrkogården ligger även ett par gravhögar. Lika intressant var Undromsskogen med den välbevarade järnåldersgården innehållande gravar, husgrund och odlingsrösen.


Frösö runsten


Järnåldersgravar på Frösö kyrkogård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar