torsdag 24 december 2015

Varpsand i Gnarp

Detta var vyn från ett av sensommarens uppdrag; havet vid Varpsand i Gnarp socken, norra Hälsingland. Havet blånande vackert, himlen och luften hög, men bara måttligt intressant inventering. Bråkig morän och blöta myrar. Men hittade ändock några intressanta lämningar, däribland en jordrymning ett stycke upp i moränmarken intill en myrkant. Detta visar att det lönar sig att gå överallt i ett utredningsområde, även på ett smalt moränparti mellan blöta myrar. Vad som helst kan uppdaga sig var som helst. Inget lämnas åt slumpen, ingen yta är för liten och obetydligt att trampa igenom. Människan har satt sina spår lite överallt, och ingen trakt verkar orörd, utan påverkad av människor någon gång under de senaste 10000 åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar