fredag 11 februari 2011

Övergivna järnåldersgårdar

Järnålderns jordbruksframväxt och -regression är nåt som ligger mig varmt om hjärtat. Gör en del små framsteg i forskningen. I april 2009 var vi ut på norra Hälsinglands sjöisar för att ta prover ur bottensedimentlagren i anslutning till några kända järnåldersgårdar och -åkrar. Från Umeå Universitet var det Roger Engelmark, Karin Wiklund och Johan Linderholm, och så jag, Elise Hovanta, som är doktorand vid detta universitet, om än inte så aktiv som jag skulle önska.

Bland annat Dånsjön i Forsa, Tröstentjärnen i Bergsjö och Bälingsjön i Jättendal var utvalda som studieobjekt. I bottensedimenten syns ett grått band med förhöjd mineraljordshalt. Det är järnålderns åkerbruk som syns. Jordbruket startar något århundrade före Kristi födelse och avstannar totalt kring år 500. Under den perioden hinner mineraljord från brukade åkrar blåsa ned i sjösedimenten och avsättas där. De olika tidsskikten kan dateras, vilket ska göras.

Roger Engelmark och Johan Linderholm förbereder provtagningen från isen på Bälingsjön i Jättendal.

Mellan de röda markeringarna i provet från bottensedimenten syns ett grått skikt med förhöjd mineraljordsinnehåll. Detta är spåren efter järnålderns jordbruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar