lördag 19 februari 2011

Qin - universums härskare till tidens ände

Tittade på den kinesiska terrakottaarmén häromdagen, det är de sista dagarna som utställningen finns på Östasiatiska Museet i Stockholm. Fantastiska statyer (ursprungligen 8000 stycken) som den förste kejsaren av Qin, Qin Shihuangdi, låtit 700000 man under 40 år tillverka för att vakta hans gravplats. Utställningen handlar om både Qin- och den efterföljande Handynastin från 221 f. Kr till 220 e. Kr.

Qin enade tydligen sex stater till en enda stor stat, över vilken han regerade. Han införde en enhetlig myntfot, gemensamma lagar och ett gemensamt skriftspråk. Men framförallt så byggde han en lång försvarsmur mot nomadfolken i norr.

Terrakottaarmén påträffades av en slump av några brunnsgrävande bönder. Fyndet började grävas ut under 1970-talet. Tusentals soldater, hästar och vagnar har restaurerats. Tydligen var figurerna färglagda när det hittades, men färgen försvann när terrakottan utsattes för syre.

Efter uppror och inbördeskrig i landet kom Han till makten. Samma gravritualer, med en tro om evigt liv, gjorde att även härskare ur Handynastin byggde stora gravmonument med terrakottasoldater, men i något mindre format, bl a i kejsar Jingdis gravanläggning.

Soldat ur kejsar Qins gravarmé.

Kavallerist ur kejsar Jingdis gravanläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar