söndag 14 augusti 2011

Hällristning i Ockelbo

För mer än 20 år sedan tittade jag på en sten med märkliga inristade streck som ett par äldre bröder hittat i skogen öster om Ockelbo, i Säbyggebyskogen. Flera har granskat stenen, men alla hittills har menat att stenens streck är naturliga sprickbildningar. Men häromdagen tog jag med Sven-Gunnar Broström dit för ett expertutlåtande; han menar att det med största sannolikhet är streck gjorda av människohand, att linjerna är huggna, eftersom strecken har en rund botten utan sprickbildning och stenen är av en hård bergart som inte ter sig sprickbenägen. Men ristningarna visar inga vare sig figurer eller tecken från ett skriftspråk, utan är mera som klotter från en forn tid. Det känns bra att slutligen få klarhet i strecken, att de verkligen är äkta ristningar, även om de är meningslösa. Och det känns bra att kunna tala om för upphittarna att deras fynd är äkta. I dagsläget vet vi inget om ristningarnas ålder eller vem som gjort dem.

Sven-Gunnar Broström granskar stenen på Säbyggebyskogen öster om Ockelbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar