onsdag 3 augusti 2011

Johannesborgs koboltverk

Jag är med i en expertgrupp som ska försöka reda ut vad de olika lämningarna varit vilka tillhörde Johannesborgs vaskverk och koboltverk. Platsen ligger vackert vid Åmmelångens östra strand ett stycke utanför Askersund. I början av 1800-talet var det full aktivitet på platsen. Vena gruvfält med flera hundra enskilda gruvor levererade både bly och kobolt som skulle förädlas.

Koboltförädlingen sker i flera olika led, med och utan upphettning och tillsatser. Frågan är nu, när Arkeologgruppen i Örebro fått i uppdrag att dokumentera de 20-talet anläggningar som finns kvar av verket, om det varit någon aktivitet här i förädlingen som krävt ugnar. Platsen är starkt förorenad och ska saneras och allt ska grävas bort.

Jag är med i expertgruppen, eftersom jag redan på 1990-talet dokumenterade och grävde en del anläggningar i Johannesborgs äldre systerverksamhet, den i Los, vid Sophiendals glasbruk i Hälsingland. Visserligen var den i Los igång under 1760-talet och den i Johannesborg från 1820-talet, men anläggningarna torde vara likartade från förädlingsprocessen. Vi får se vad utgrävningarna ger och om vi kan lösa problematiken kring den hemlighetsfulla kobolthanteringen.

Grävmaskinen står i kanten av det som varit själva vaskverket. Hitanför ligger stenkanten till en dammanläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar