måndag 22 augusti 2011

Lämningar på Leskär

Var till Leskär på en kortare båttur häromveckan. Jag bli alltmer fascinerad av havet och öarna. Kommer troligen att ägna lite mera tid åt öinventeringar längs södra och mellersta Norrlandskusten samt Upplandskusten framöver. Det är ju inte så mycket gjort på den fronten. Många öar har ännu inte nått så högt över havet, kanske runt 25–30 meter som mest, och det passar mig fint. Arbeta med en period som sträcker sig tillbaka till bronsåldern, men inte längre, och med betoning på tidsepoken järnålder och medeltid.

Leskär i allafall, tittade på den nordvästra sidan av ön i ett särskilt ändamål. Här ligger nämligen en samling av sju stycken lämningar på mellan 7–10 meter över havet, vilket innebär att de mycket väl kan vara vikingatida gravar. Runda stensamlingar med grop i mitten, eller snarare bestående av höga vallar av klappersten. Men de kan lika gärna vara ovanligt stora och välbyggda skjutskårar. Helt säker på vare sig det ena eller andra är jag inte. Men en sak är säker, och det är att jag sett många fler av denna typ av lämning även på andra öar.

Gravar eller skjutskårar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar