söndag 19 juni 2011

Gamla bytomter och fyrbyggda gårdar

Jobbar just nu bland annat som underkonsult med ett projekt som kan innebära utbyggnad av mötesstationer längs en järnväg. I projektet är Stigfinnaren ett slags historisk, arkeologisk och kulturhistorisk konsult som vidarebefordrar historiska fakta till en landskapsarkitekt som i sin tur skriver MKB:n.

Bland det historiska kartmaterialet finns denna från år 1800. Det är den gamla bytomten i Lunds by i Valbo. Det skulle vara hur intressant som helst för en historiker eller byggnadsantikvarie om man kunnat förflytta sig i tiden och få gå längs den där bygatan med 5–6 fyrbyggda gårdar på vardera sidan av gatan. Nån sån här helt bevarad bytomt med så många fyrbyggda gårdar sida vid sida finns inte kvar idag. Enstaka har klarat sig dock. Tänker närmast på en gård i Oppala i Hille.

Lunds by i Valbo år 1800, såsom den visas på en historisk karta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar