måndag 7 mars 2011

Bollnäs kyrka

Har haft mina funderingar hur man kan komma vidare i frågan om åldern på Bollnäs kyrka och håller på att skriva ihop en sedan tidigare påbörjad projektbeskrivning för detta. Men innan den är klar och jag knutit upp en grupp av forskarkollegor i frågan kan jag inte tala om vad som planeras göras, tyvärr.

Har flera gånger tidigare rotat i kyrkobyggnadshistorik sett ur ett rent byggnadsarkeologiskt perspektiv i nån Hälsinge- och Gästrikekyrka, men stött på motstånd. Förefaller ibland vara såna som absolut inte vill ha ett svar, för då måste man kanske skriva om respektive kyrkas historia, även ur ett konstvetenskapligt perspektiv. Men det är väl genom ny tvärvetenskaplig forskning som man kan komma ett steg längre i jakten på sanningen, och arkeologin har hittills fått stå tillbaka och titta på när man försökt komma södra Norrlands kyrkobyggnadshistoria på spåren. Nu ska det förhoppningsvis bli en ändring på det.

Ber att få återkomma!

Bollnäs kyrka våren 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar