tisdag 22 mars 2011

Klingsten eller klangsten

Har varit i Forsmark igen och den här gången tog jag mig också tid att strosa lite i Forsmarks engelska park. Det var mycket snö kvar men det gick att gå på skaren. Tog mig fram till klingstenen, som jag trodde kallades klangsten, men jag tror att båda benämningarna är lika rätt.

Läser på skylten intill stenen följande: "Klingstenen ... eller Sångstenen markerad redan på kartan över parken 1802. Stenen är rik på malm vilket gör att stenen ger ifrån sig ett klingande ljud, om man slår an mot den med en mindre sten. Stenen har ibland även kallats Meteorstenen, men enligt tidningen Turisten 1896 lär stenen en gång ha blivit funnen ute i skärgården. Enligt samma källa hade en musikalisk turist någorlunda felfritt lyckats framlocka Gubben Noa ur den hemlighetsfulla stenens inre. Stenens många fördjupningar visar att den nyttjats flitigt under de två hundra åren i parken".

Jag har varit i Forsmark för flera år sedan och provat klangen i stenen, och kan intyga att det är en mäktig malmklang i den.

Klingstenen, Sångstenen eller Meteorstenen i Forsmarks brukspark. Kärt barn har många namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar