lördag 12 mars 2011

Trädristningar i Segersta

Det finns en plats högt uppe på en ås i Segersta dit jag brukar ta mina elever i alla skogskurser jag gör. Platsen är speciell därför att det varit en gränspunkt som är markerad med en relativt stor hjärtsten i ett gränsröse. Men det mest spännande är de ristningar som finns på de två tallarna som står intill.

Det äldsta läsliga årtalet är 1791 då någon LLS ristat in sina initialer. Skulle kunna gissa att han hette Lars Larsson. Men varför har man återkommit till dessa båda tallar med en generations mellanrum, minst 6 gånger och ristat in nya initialer och nya årtal. Var den här gränspunkten så viktig, att man vid varje generationsskifte återvände för att bekräfta platsen mellan de nya ägarna? Eller vad är betydelsen?

Tyvärr finns det inte så många trädristningar kvar i skogarna. Träd är ju ett förgängligt material och när trädet kanske faller ned, ruttnar så försvinner även ristningen. Jag vill uppmana alla som har sett en trädristning nån annan stans att höra av sig, så att den kan registreras som fornlämning och därmed få ett lagskydd.

Gränsröse med en ståtlig hjärtsten. På tallarna intill finns trädristningar med årtal och initialer.

Den äldsta ristningen är från 1791 "LLS".

Trädristning på det andra trädet visar bl a årtalet 1828.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar