tisdag 8 mars 2011

Flottning i Kvistabäcken

Varje år i slutet av maj brukar det vara en flottardag i Kvistabäcken i Ramsjö när man visar hur bäckflottning går till. Tusental personer söker sig hit för att uppleva eventet när hundratals stockar letar sig fram längs Kvistabäcken och dess dammar och myrar.

1994 blev Kvistabäckens 5 kilometer långa led med 6 regleringsdammar och 3 spardammar, stenränna och nån flottarkoja byggnadsminne. Flottningsleden går från tjärnen Härnälampi i Ytterhogdals socken i Härjedalen till Västersjön i Ramsjö, Hälsingland.

Flottningsleden byggdes 1877–78 när skogsindustrin expanderade och varje liten bäck nyttjades för flottningen. Först var den i trä men byggdes om i början av 1900-talet till stenränna. Längs leden fanns hus, flottarbaracker och gapskjul för flottare och flaggvakter.

1935 var sista året Kvistabäckens flottled användes yrkesmässigt. Men sedan nära 20 år tillbaka i tiden pågår som sagt flottning under en dag i slutet av maj. Väl värt ett besök den dagen!


Stockarna som används för "turistflottningen" återanvänds år efter år och transporteras med lastbil upp till en av de övre dammarna och tippas i vattnet i väntan på den stora flottardagen.

Vid de renoverade dammarna hopas stockarna och de vill till att flottarna skjuter på och får igenom dom snabbt så att det inte blir en bröte.

Stockarna passerar dammarna fint med lite hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar