onsdag 6 april 2011

Gamla Uppsala i ny belysning

Det var ett upplyftande seminarium i Uppsala idag, om den nya kunskap som framkommit om Gamla Uppsala. Dagens föreläsare behandlade betydelsen av ortnamnet Upp- och -sala, där Upp- betyder uppströms eller motsvarande sett från den nu försvunna byn Sala mellan stan och Vaksala kyrka, medan -sal betyder 'enkel byggnad, hall' och liknande. Vidare redogjordes för de tidiga kristna inslagen i Gamla Uppsalas närområde, som för dagen utsträcktes till en cirkel med nära en mils radie, där det förutom runstenar med kors på lyftes fram alla de kvadratiska stensättningarna med skelettbegravningar i vilka daterats till perioden eller generationen innan den första kyrkan byggs samt skelettfynden i åkrarna nära gravfältet Högåsen. Dessutom berättades det om alla de många små utgrävningarna som gjorts i anslutning till Gamla Uppsala med fynd av riktigt många långhus från romersk järnålder och framåt, men där vikingatidens och medeltidens lämningar är svårtolkade. Vidare betraktades Adam av Bremens berättelse om kulten i Gamla Uppsala, där man enligt honom samlades vart 9:e år för att blota. Men hur trovärdig är egentligen Adams beskrivning? Ja, detta och mycket mera framkom. Nu ska ju järnvägen dras om förbi Gamla Uppsala, och ett stort forskningsprojekt pågår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar