tisdag 5 april 2011

Vitalianernas Gaddaborg

Den ser inte så mycket ut för världen idag, den medeltida fogdeborgen Gaddaborg på Ön i Valbo uppströms Gavleån. Men under 1300-talet skall den en gång varit befäst, gården eller borgen som låg på en udde i Gavleån, och nyttjad av vitalianerna. Det är svårt att tro det idag när man ser den gräsbeväxta, ibland sådda, platta åkern. En eller flera vallgravar kan ha delat av udden så att den blivit mera avskärmad från "fastlandet". Här ska vitalianerna haft en av sina reträttpunkter efter sina sjörövarturer på Östersjön. Borgen försvann under 1400-talets början.

För några år sedan gjordes en mindre arkeologisk undersökning då man grävde ett snitt genom vad som ser ut att vara en vall och vallgrav, men några stora upptäckter blev det inte.

Vall och vallgrav vid Gaddaborg i Valbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar