lördag 16 april 2011

Husaby borg i Västergötland

Var på Borgseminarium som för året förlagts till Historiska Museets hörsal. Bland föreläsarna var 1:e antikvarie Anders Berglund från Västergötlands Länsmuseum som redogjorde för Bissgår´n i Husaby eller Husaby borg.

Provgrävningar, murverksdokumentationer och restaureringar 1996–98 har gjort att man fått ny kunskap om borgens medeltida historia. Hittills har man trott att den låtit byggas av Skarabiskopen Brynolf III Gerlaksson på 1470-talet, men undersökningarna och dateringarna visar att det finns en 1100-talshistoria också. Efter reformationen, ungefär 1530 brändes borgen på Gustav Vasas order och den byggdes aldrig upp igen efter det.

Några av de som besökt platsen och ritat av borgen är Erik Dahlberg på 1600-talets slut och Nils Månsson Mandelgren på 1800-talet.

Det har varit problematiskt för arkeologerna att få ihop alla olika murverk och förstå hur de hänger samman. Sommaren 2010 gjordes en mindre undersökning i hagen utanför borgen, även där hittades kulturlager och byggnadsgrunder.

En del av muren till Husaby borg står kvar 3 våningar hög.

Massor av korta murpartier ligger innanför ringmuren till Husaby borg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar