måndag 9 maj 2011

Härbre i Ockelbo

Var till Ockelbo Hembygdsförenings årsmöte för att informera mig om deras sommarevenemang och informera dem om mina, ömsesidigt utbyte av kulturhistoria kan man kalla det för. Passade på att titta på det gamla härbre som jag varit med och årsringsdaterat en gång för 17 år sedan. Den dendrokronologiska analysen visar att timret fällts vintern 1644–45 och härbret torde därmed ha timrats under året 1645. Det var samma år som freden slöts vid Brömsebro, samma år som Jämtland och Härjedalen blev svenska och samma år som Sveriges första periodiska trycksak börjar utges, nämligen Post- och Inrikes Tidningar. Tidningen gavs ut på initiativ av drottning Kristina och rådgivaren Axel Oxenstierna för att förhindra ryktesspridning och ge medborgarna Sveriges syn på händelser utrikes.

Undrar om det fanns någon i Ockelbo som fick tag i ett exemplar av något av de första numren av Post- och Inrikes Tidningar och som kunde läsa upp redogörelserna om det 30-åriga kriget och nyheterna om freden i Brömsebro för timmermännen i Vallsbo, där det gamla härbret först uppfördes? (En retorisk fråga utan svar.)

Härbre på hembygdsgården i Ockelbo daterat till 1644–45.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar