torsdag 26 maj 2011

Islands vulkaner och fimbulvintern

Utger mig inte för att vara nån metrolog, men kan ändå inte sluta tänka på om inte förra årets askmoln från Island gjorde att vi fick sån lång och snörik vinter 2010-11? Kan det inte vara så att askan lagt sig högt uppe i atmosfären och hindrat delar av solens strålar att nå igenom askmolnet, att vi fick en bra kallare vinter än vad som statistiskt varit att räkna med, speciellt eftersom vintern 2009-10 också var lång, kall och snörik?

Och hur blir det nu när ytterligare en vulkan vaknat och sprutar ut aska. Har vi då att räkna med ännu tätare askmoln och ännu längre och kallare vinter 2011-12?

Kan inte heller släppa tanken på fimbulvintern som ska ha inträffat i början av 500-talet, kanske som en följd av ett stort askmoln från ett omfattande vulkanutbrott någonstans på planeten. Tyvärr känner jag mig för dåligt påläst vad gäller klimatförändringarna under förhistorien, men jag ber att få återkomma.

Kanske var det fimbulvintern som delvis satte stopp för odlingen under 500-talet, förutsättningarna för ett åker- och ängsbruk omintetgjordes. Man talar om att det var tre efter varandra följande vintrar utan mellanliggande sommar, d v s vinter under 2,5 år. Och när odlingsmöjligheterna försvann återgick man kanske till en period av jakt och fångst. I åtminstone Hälsingland kan vi spåra en kraftig nedgång i odlingen, när landskapet växer igen och björken breder ut sig. Dateringarna när detta sker är än så länge för få, men en ny datering av pollen från sjöbottensediment från Hälsingland visar att odlingsindikatorerna ökar igen från 6-700-talet, efter en viss tids nedgång.

Vulkanen Hekla på Island. Sover den än eller är den på väg att vakna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar