måndag 30 maj 2011

Dalmålningar i Hedesunda

Kringvandrande dalkarlar dekorerade stugväggar i många landskap. De som är skickliga antikvarier kan idag berätta vem som målat just den ena eller andra väggmålningen utifrån vissa formelement. Det är ju som om konstnären lämnat ett slags visitkort fastän han inte signerat målningen.

I Hedesunda finns väggpartier uppsatta efter en dalkarl från Rättvik som hette Lisserkers Olof Olsson från Lisselskog. Han målade tydligen ofta bibliska motiv, fast med infytande från Dalarnas kultur och landsbygd. Intressant kombination. Lisserkers Olof levde 1803–1874, så det var kanske vid 1800-talets mitt som han var till bland annat Hedesunda på arbetsvandring.

Det är inte utan att man skulle vilja veta mera om vem han var, var hans målningar finns, hur många som man känner till, om han ofta var på arbetsvandring, vem han hade lärt sig av m m. Vidare om det var många kringvandrande målare på vandring samtidigt ute längs vägarna, om man gick ensam eller i grupp, om han själv hade lärlingar, vad han fick i betalning och om han trivdes med sitt värv, eller om det var ett tråkigt ont som gjorde att famljen kunde försörjas, om han var borta länge hemifrån och om han hade familj m m. Nåväl det finns säkert forskare som redan har svar på dessa frågor och som redan skrivit flera avhandlingar och böcker i ämnet.

Väggmålning gjord av Lisserkers Olof Olsson i Rättvik på ett väggparti i Hedesunda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar