söndag 7 november 2010

Dykningar vid Djupvik

Nu har ett par dykare varit nere i det kalla vattnet i Söderhamnsfjärden utanför Djupviksudden. Vad de såg var 4 meter breda och nära 4 meter höga pirar och vågbrytare som ligger strax under vattenytan och 30–50 meter utanför stranden. Hela bottnen sydöst om udden är dessutom fylld av sjunktimmer, brädeslappar, stenar och bortkastade pilsnerflaskor. Om stuveriarbetarna drack en pilser var under varje rast (vilket inte är osannolikt) så länge som aktiviteterna med sågning av bräder vid Djupvikssågen pågick från 1872 till 1902, så blir det MÅNGA flaskor, och det är just vad det finns på botten.

Nu ska den marina historien läggas till i ett eget kapitel i rapporten om Djupviksudden inför tryckningen. Rapporten kommer att finnas att köpa för 120:- från den 18 november.


Dykaren Peter kommer upp till ytan och berättar
vad som finns av historia där nere.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar