fredag 19 november 2010

Rösen på Kusökalv

Ju mer snö det kommer, desto mer längtar man efter barmarkssäsongen. Längtar ut i skärgården mest, ut på öarna med dess originella lämningar och svårtolkade historia. Det enda som är säkert är landhöjningen som pågår och pågår utan att man märker av den, med ca 6,8 mm/år i södra Norrlandskusten. Det blir många meter på 1000 år. Och landhöjningen kan man använda sig av vid relativ datering. En lämning som ligger 5 meter över dagens havsnivå kan inte vara vikingatida o s v.

Alla dessa märkliga ihopburna stenhögar i alla former, gravrösen, plundrade gravar, skjutskåror, tomtningar, sjömärken, stolpfästen... Det är inte helt lätt att alltid lista ut vad de använts till.

Planerar för minst 10 dagars inventeringar ute på ett antal öar i Gästrike- och Hälsingekusten till våren, kanske även neråt Roslagskusten och uppåt Medelpad. Vi får se.

Stenröse på Kusökalv. Är det en plundrad grav eller skjutskåre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar