onsdag 3 november 2010

St Olofs hamn på Drakön

Arkeologen Leif Grundberg var på Hälsinglands Museum i Hudiksvall och berättade om utgrävningen av den medeltida hamnen på Drakön i Hudiksvalls skärgård. Utgrävningen pågick under 5 år i början av 1970-talet. På terrasskanten av den nu helt uppgrundade hamnbassängen hittades spår efter små byggnader. Vid utgrävningen framkom bitar av rödgods, några små bronsfynd (söljor, beslag och nit), järnföremål och en hel del brända ben från olika däggdjur samt fågel och fisk.

Ett av bronsföremålen (nu ett beslag med nithål) består av en del av ett sönderklippt, med religiöst motiv graverat tvättfat från 1200-talets början. Vid grävningen hittades även tre mynt; en halvörtug från tidigt 1400-tal präglat i Åbo för kung Erik av Pommern och ett mynt från 1320-talet präglat för kung Magnus Eriksson.

I hamnbassängen, som nu är en myr, ligger mycket trävirke kvar, troligen från medeltiden. Och på backen bakom bebyggelsespåren finns en grund efter ett kapell omgärdad av en enkel bogårdsmur.

St. Olofs hamn kan ha tjänat som en bas för den maritima pilgrimsleden, för handelsleden till sjöss, för fjärrfisket, för hamnfogden som tog upp skatt längs kusten eller satt kungens representant här och styrde över fiske och handel. Idéerna om platsen är många.

Arkeologen Leif Grundberg.

Yngre rödgods hittat på Drakön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar