torsdag 25 november 2010

Förhistoriska begravningsritualer

Var på ett seminarium om förhistoriska begravningsritualer häromdagen. Så mycket ny kunskap som kommer fram vid alla arkeologiska undersökningar. Föredragen handlade om dösar och gånggrifter i Skåne och medeltida begravningar i Jämtland, och plundrade kammargravar från folkvandringstiden samt järnåldersdösar i Småland och mycket mera. Kort sagt en salig blandning av förhistoriska gravtyper med nytolkat innehåll och funktion, som tillsammans ger den där intressanta mångfacetterade bilden av att människor förr i tiden var minst lika komplexa i sina handlingar och värderingar som vi är. Vad var kutym? Var var tabu? Inte alltid så lätt att tolka in i utgrävningsresultaten.

Nästa och nästnästa vecka kommer artiklar i Gästriklands Tidning omkring de nya rönen om begravningsritualerna

En av gånggrifterna vid "Ragnvalds kulle", Karleby socken, Västergötland får stå som symbol för temat "förhistoriska begravningsritualer".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar