onsdag 3 november 2010

Mellan Mo och Rengsjö

På skogen mellan Mo och Rengsjö socknar i södra Hälsingland har man verkligen befäst gränsen med stadiga rösen, som det här, som kan vara uppsatt redan i slutet av 1600-talet. Sockengränsen finns med på den äldsta geometriska kartan från mitten eller sent 1600-tal. Platsen heter på 1700-talet Taskåsen och röset därför "Taskås rå". Det är så intressant att gå i skogen och inventera, upptäcka "nya" saker, dokumentera och så småningom få berätta för historieintresserade i trakten. Återkommer med mera historiaka fakta kring den aktuella trakten i ett senare skede.

"Taskås rå" hette det här sockengränsröset på 1700-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar