måndag 22 november 2010

Pilgrimsled genom Gästrikland

Var på en träff hos Svenska kyrkan i Gävle häromdagen för att diskutera fram ett förslag på en pilgrimsled som kan knyta ihop Hamrångebygden med norra Uppland och tillsammans kom vi 15-talet deltagare fram till att det inte är osannolikt att en av de stora lederna lett över Dalälven vid Ön, Hedesunda, även om en led via Älvkarleby också kan ha funnits. Men det finns så mycket som talar för en västligare sträckning, såsom sägnen om ett pilgrimshärbärge på norra sidan av älven och Munkholmen i Norrbomuren och Tavlan i Överhärde, där det funnits en madonnebild efter vägen under den katolska tiden. Gruppen planerar provgå en sträckning till våren.

Tänk om Staffan, Hälsinglands apostel ändå kunnat berätta var han gick och vad han gjorde...

Staffansstenen i Själstuga, Skog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar