lördag 18 december 2010

Gruvberget i Segersta

Jag har verkligen blivit bergtagen. Kan inte få nog av att studera platser med historiska gruvor, och eftersom snön ligger tjock så får jag nöja mig med att studera bilderna på de gruvor jag besökt. Många gruvor har jag sett betydligt fler än ett par gånger, som den här gruvan på Gruvberget i Segersta. Nu åker jag ju inte dit bara ändå, utan på mina s k skogskurser, där maskinförare ska lära sig ta hänsyn till fornlämningar i skogen, brukar ett av målen vara gruvan på Gruvberget.

Man har tydligen följt en åder in i berget en bit, och det ofyndiga gråberget har man kastat ut utanför berget. Följer man en stig uppåt bergstoppen så ligger det flera provbrott s k skärpningar på flera ställen. När man bröt malm på Gruvberget är jag osäker på, men jag tror det är före 1800-talet i alla fall.

Gruvan på Gruvberget i Segersta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar