fredag 31 december 2010

Vind i seglen

Stigfinnaren Arkeologi och Knights Förlag önskar alla läsare ett Gott Nytt År och hoppas att ni, liksom vi, får mycket vind i seglen under 2011.

Så här i slutet av året kan vi sammanfatta att 2010 har varit ett bra år för både arkeologin inom Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting, och bokförsäljningen inom Knights Förlag. Målet för de båda företagen för 2011 är vardera en 25 %-ig tillväxt, inte en orimlig siffra med tanke på att vi nu bland annat planerar "gå ombord och fara utomlands". Vad det gäller kommer att uppdagas under början av 2011. Fortsätt följa bloggen och se Stigfinnarens fortsatta spår i upptäckten av Nordens, och världens, historia!

Briggen Gerda under Marinfestivalen i Gävle 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar