fredag 7 januari 2011

Järnframställning vid Dalälven

För ett antal år sedan undersökte jag tillsammans med fil. Dr. Lars-Erik Englund och flera andra en skadad blästerugn som låg på kanten av en rasbrant intill Dalälven i Edsviken i Österfärnebo. Längs en nära 50 meter lång sträcka längs stranden ligger utrasad slagg, små och större stycken som tyder på att det finns många fler blästerugnar kvar på platsen. Ett av slaggstyckena som legat i den undersökta ugnsbotten väger uppskattningsvis 100 kilo. Vi vet inte exakt vad stycket vägde eftersom ingen orkade lyfta det. Ugnen var stensatt, rundad till formen och tätad med lera.

Det finns en enkel liten uppkopierad s k slutredovisningsrapport i ett fåtal exemplar. Stigfinnaren har planer på att låta trycka upp den här rapporten så att det kan finnas tillgänglig för allmänheten. Författare till rapporten är Elise Hovanta och Lars-Erik Englund.


Inkilat mellan tallrötterna ligger tjocka lager av slagg.

Ett av slaggstyckena som troligen legat i botten på en ugn väger mer än 100 kilo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar