fredag 21 januari 2011

Skadade väghållningsstenar

Hur gick det egentligen med de fem skadade väghållningsstenarna som stod längs en del av den gamla Norrstigen i Stigslund strax norr om Gävle?

Bakgrunden till storyn är, att en person anmälde år 2000 att denne hittat fem väghållningsstenar som prydligt stod uppställda längs kanten av den fina gamla vägsträckan. Stenarna fick fornlämningsstatus (fornl. nr. 267 i Gävle stad) och därmed skydd enligt Kulturminneslagen. År 2007 hade man börjat fylla ut ett sankområde intill vägen och även fyllt på material på vägen, vält ut fyllnadsmassor och de tidigare prydligt uppställda stenarna tumlats runt och någon låg nedfallen i vägbrinken. Ser i Länsstyrelsens diarium att man initierat ett ärende om återplacering av stenarna år 2009, vilket väl troligen gjorts.

Lyckades man hitta alla stenarna i fyllnadsmassorna? Står de på sin ursprungliga plats? Ser det bra ut idag? Hoppas att svaret är ja på alla frågorna. Ska åka förbi där så snart snön försvinner och ta nya bilder, så får ni läsare se själva hur det ser ut idag.

Längre tillbaka fanns det personer som fungerade som ett slags meddelare, som omedelbart tog kontakt med myndigheten om man såg att en fornlämning var på väg att skadas, eller om någon annan i en trakt hittat ett intressant fynd, så kontaktade man bygdens meddelare, så kontaktade denne myndigheten. Nåt sånt skulle behövas även idag, så kanske färre fornlämningar skulle skadas.

En del av den gamla Norrstigen fylldes ut och fylldes på.

Väghållningsstenarna låg omkullvälta i dikeskanten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar