lördag 29 januari 2011

Markradarundersökning på Vännmuren

Sitter och redigerar en del gamla rapporter som ska tryckas. De har bara funnits uppkopierade sedan tidigare. Har plockat fram den som handlar om utredningen av Vännmuren i Årsunda. Utredningen gjordes 2007 inför torvbrytning. I kanten av myren finns en stenåldersboplats, mesolitisk, som utreddes hur stor den är. Hittade en del kvarts i den del av slänten som inte är så brant, utan mera plan. Boplatsen hittades i början av 1900-talet av en slump, när man tagit grus här och kört bort till olika ställen. I gruset framkom trindyxor, som kunde härledas hit.

En del av utredningen gjordes på själva myren, och det var den intressantaste delen. Äldre kartor visar att det gått en kavelbro rakt över Vännmuren på det smalaste stället. Och på fastmarken öster om myren finns en hålväg som leder rakt ned på myren. Kanske fanns en kavelbro redan under järnåldern? För hjälp med sökningen efter kavelbron användes en markradar med antenner på sökdjup mellan 0,1 och 2 meter. Geologen och systemanalytikern vid Helsingfors Universitet, Heikki Sutinen, som dessutom tillhör Geological Survey of Finland (motsvarar ungefär svenska SGU), kom hit med sin utrustning. Heikki bar dator och skärm samt batteripaket på ryggen, Timo Varila drog släden med antennerna, Stigfinnaren dokumenterade och Regina Jönsson var allmänt behjälplig.

Vi sökte i två dagar, fick en del utslag, men hela myren är full av nedfallna träd, så att utläsa vad av trävirket som kunde vara kavelbrolämningar och inte var alltför svårt. Så vi fick inga konkreta svar på var exakt kavelbron går. Det fortsatta uppdraget blir att följa nedhyvlingen av Vännmuren när torvbrytningen fortskrider och se om man med blotta ögat kan ana resterna efter kavelbron. Nytt besök planeras på förvåren 2011.

Heikki Sutinen pausar tillsammans med Timo Varila och Regina Jönsson.


Heikki Sutinen med dator och batteri går bakom släden med antennen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar