fredag 14 januari 2011

Vårdkase i Djupvik

Enligt gamla sägner och kartor har det legat en vårdkase på Vårdberget i Djupvik i Söderhamnsfjärden. Mycket talar för att det är sant, bl a namnet "Wålberge" som finns på kartor från mitten och slutet av 1600-talet. Men den utpekade platsen i fornlämningsregistret är mitt i ett stort klapperstensområde, där man bryter fötterna av sig om man skulle snabbt ta sig fram till kasen för att tända den. Jag tror att den verkliga platsen för vårdkasen ligger på bergskrönet strax intill, dels för att det är en högre topp som syns längre bortifrån, dels för att det är lättare att ta sig dit. Nu finns det inga spår kvar av en kase vare sig på bergstoppen eller i klapperstenshavet, så nåt definitivt svar på den exakta platsen kan vi inte veta.

Bergstoppen på Vårdberget ligger idag 45 meter över havet, inte så hög topp, men från krönet har man mycket god utsikt över den närmaste skärgården, Söderhamnsfjärden och ett stycke av inlandet.

De första skriftliga underrättelserna om vårdkasar i Hälsingland är från Karl XII:s krig. År 1700 utfärdades en befallning att "våhlkasar på höga berg och vanliga ställen ... skola uppresas i fall af någon invasion kan gifvas tecken" och år 1742 påbjöd landshövdingen i Gävle att "tvenne man varje dygn skulle hålla vårdkasevakt".

Hur länge kasen på Vårdberget i Djupvik fungerat är oklart, men från 1808–09 finns en förteckning över gamla vårdkasar i Hälsingland. Då fanns tydligen på Vårdberget en "gammal kase i någorlunda skick".

Mera om Djupvik, sågverken och vårdkasen m m finns att läsa i Stigfinnarens rapport "Djupviksudden". Den kostar 120:- (+ ev porto). Beställes genom mail till info@stigfinnaren.nu

Klapperstenshavet på Vårdberget.

Stig upp till bergskrönet på Vårdberget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar