fredag 30 juli 2010

Mätpunkter eller plockningsärr

Har just nu en dialog om några konstiga urhuggna trianglar i berghällar jag blivit påvisad i Österfärnebo. De har nära 90 cm långa sidor och den ena är ca 20 cm djup och den andra nära 50 cm djup. En som jobbar på lantmäteriet menar att det troligen är den gamla sortens mätpunkter, men det verkar så överdrivet mycket jobb att hugga en triangel i berget med lodräta sidor ned till 50 cm djup, bara för att ha den som mätpunkt...

Geologerna å andra sidan menar att det är naturbildningar i berget, så kallade plockningsärr. Förefaller i mina ögon helt främmande att naturen ska kunna göra liksidiga trianglar med lodräta sidor placerade på en högpunkt på berghäll.

De måste vara gjorda av människohand, det tror jag. Vad tror du?Triangeln i Fors, Österfärnebo.

onsdag 28 juli 2010

Andra historiska cykelturen

Det var några färre med på den andra historiska cykelturen runt i Hedesunda, men ett glatt och historieintresserat gäng uppväger antalet deltagare. De fick höra om milstolparnas historia, om de på 1600-talet synliga, på 1700-talet försvunna, på 1950-talet återfunna och sen försvunna igen och på 1970-talet återigen påträffade run- och bildstenarna vid Hedesunda kyrka.

I närheten av kyrkan stod också "Slaget på Sundsåkern" kanske någon gång under senmedeltiden. Det var troligen en bondehär av gästrikar och dalkarlar som drabbade samman med danska legosoldater.

Färden gick vidare mot Norra Färjesundet där deltagarna fick höra om arbetsförhållandena för färjkarlarna. Väl på Ön besöktes det stora vikingatida gravfältet och platsen för Olof Fredrik Rudbecks barockträdgård från slutet av 1700-talet.


Nästa vecka, den 2 augusti, går cykelturen runt i de mera centrala delarna av Hedesunda.
Följ med du också! För bara 50:- får du veta "allt" om Hedesundas historia.

lördag 24 juli 2010

Historisk cykeltur 1

Det var 14 personer med på den första historiska cykelrundan i Hedesunda för sommaren. Vi cyklade runt åt Koffsta, Landa och Östveda. Mest handlade det om järnåldern, nämligen socknens största järnåldersgravfält i Koffsta, om det numera nästan helt försvunna gravfältet i Östveda, som Otto Frödin var och grävde i 1903 och vars resultat aldrig publicerats, men även om vitalianerna som måste ha färdats förbi på älven till borgen i Borganäs och hur det kunde ha tett sig när danskarna kom vadande över älven upp till åkern bredvid kyrkan och mötte bondehären från Gästrikland och Dalarna i "Slaget på Sundsåkern" troligen i slutet av 1400-talet.

Detta och mycket annat fick deltagarna höra om.

Följ med du också på måndag den 26 juli, på sommarens andra cykeltur i det historiska Hedesunda!

måndag 12 juli 2010

Intensiva dagar i Laforsen

Nu har det varit mycket stenålder ett tag. Det var 7 intensiva dagar på utgrävningen i Laforsen och vi grävde totalt 31 kvm yta fördelat på 4 olika ytor samt ett antal avgränsningsrutor i den norra delen av området.

Direkt efter grävningen åkte vi förbi en man i Hybo som visade upp en del stenar har funderat på, bl a ett fint bryne som han hittat vid stranden till sjön Gryttjen. Ska titta närmare på fyndplatsen i september.

Funderar mycket på Laforsen och hur högt Ljusnan egentligen nådde för 9500 år sedan. Var det någon större skillnad mot dagens nivå när det är vårflod? Jag tror inte det, men meningarna går isär här. För att reda ut den frågan funderar vi på att ta dit en kvartärgeolog som kanske kan ge ett slutligt svar.

onsdag 7 juli 2010

Många besökare på utgrävningen

Idag har det varit många nyfikna besökare till utgrävningen, både ortsbefolkning, sommargäster i trakten, turister och Radio Gävleborg som gjorde ett reportage vilket kommer att sändas i radions P4 under torsdagseftermiddagen efter kl. 15.

I varje grävd ruta framkommer många fynd. Idag var första dagen då vi verkligen kan tala om hela redskap, nämligen 4 skrapor, varav en i kvarts. Fynden i övrigt består mest av avslag och hela samt delar av spån.

De brända benen uppgår nu till minst ett par deciliter och kanske nästan 100 gram. Bådar gott för en ordentlig osteologisk analys och datering.


Ett av utgrävningsschakten är 9 kvm stort.


Radio Gävleborg var på besök och spelade in.

tisdag 6 juli 2010

Utgrävningen vid Laforsen pågår

Nu har utgrävningen av stenåldersboplatsen vid Laforsen pågått i två och en halv dag och vi har hittat massor av avslag och brända ben. Vår förhoppning inför utgrävningen var att hitta mikrospån och brända ben och målet uppnåddes första grävdagen; flera mikrospån i flera gropar framkom och en hel del brända ben. Osteologen på plats, Therese, säger att flera av benen härrör från älg. Inga fiskben har vi hittat ännu, trots att det borde varit huvudfödan för de människor som besökta Laforsen för 9500 år sedan.


Utgrävningen pågår. All uppgrävd sand sållas och alla fynd och benbitar tas tillvara.

Spån.

lördag 3 juli 2010

Vrak i Axmar

Nu är Axmar Blue Park invigt genom bandklippning i vattnet, skål i cider och enkel tur ut i Axmarfjärden för att se på några vrakdelar som ligger på havsbottnen på inte så stort djup alls. Många hundra människor hade samlats i Axmar för att lyssna till invigningstalen från Naturvårdsverket och Statens Maritimhistoriska Museum bl a.


Vrakdelar ligger på grunt vatten i Axmarfjärden.

torsdag 1 juli 2010

Laforsen nästa!

Nu påbörjar vi utgrävningen av stenåldersboplatsen vid Laforsen. Från den 4 juli till den 10 juli pågår utgrävningen. Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss. Utgrävningen sker tillsammans med Föne Fornminnesförening och doktorander från Uppsala Universitet. Ni som inte kan besöka oss på fältet, kommer att kunna följa grävningen genom denna blogg.

Utgrävningsbild från 2008.