söndag 31 oktober 2010

Gränsrösen

Håller på att titta igenom gamla kartor med beskrivningar inför ett vindkraftsuppdrag Stigfinnaren ska ut på i södra Hälsingland. Stötte på en märklig sak i rösebeskrivningen i en storskifteskarta: "hjertestenen ... i en rundlig stenrösa med Kohl, ben och tegel omskolad". Någon som hört talas om att man lagt kol, ben och tegel i ett gränsröse vid mitten av 1700-talet? Är det något magiskt bakom en sådan handling, för vare sig kol eller ben kan väl vara för hållfasthetens skull?

Ett gränsröse från 1700-talet på skogen, dock inte det ovan
beskrivna med kol, ben och tegel omskolat, utan ett helt annat
i ett helt annat vindkraftsuppdrag i ett helt annat landskap.

onsdag 27 oktober 2010

Gravar och gropar i Norrala

En helgdag i klapperstensfälten i Norrala. Intresserade boende i närheten av Sketteneåsen har under sina vandringar i skogen hittat en del "skumma" lämningar som de ville visa upp och Stigfinnaren hade vägarna förbi under lördagen och passade på att ta en titt. En av fornlämningarna, ett röse, var känt sen tidigare. De nyfunna bestod av ytterligare rösen samt flera områden med s k gropar i klapper. Sketteneåsen når ca 78 meter över havet och består till delar av klapperstensfält.
Intressanta lämningar att nyanmäla.

Skogsturen bestod även av klättring upp i ett utsiktstorn som står på åsen, där man har utsikt över en del av havet bort mot Skärså och Långvind, och fika naturligtvis. Aldrig smakar väl varm choklad, ostsmörgåsar samt grillad korv med bröd så bra som ute i skogen.

Ett nyfunnet gravröse på Sketteneåsen.

torsdag 21 oktober 2010

Vindkraft i oktoberkylan

Är ute och inventerar en ny vindkraftspark. Idag var jättevackert väder, hög höstluft, lätt vind, solsken, men uj så kallt om händer och fötter. Det går ju inte så bra att skriva med vantar, och när man hittar nya forn- och kulturlämningar så måste man ju fotodokumentera och anteckna m m. Svårt att få värme i händerna under hela dagen. Intressanta fynd dock, som jag ber att få återkomma om senare.

lördag 16 oktober 2010

Bergslagsbanan och Ornäs

Stigfinnaren jobbar just nu bland annat tillsammans med Ramböll på Bergslagsbanan mellan Gävle och Ludvika. Var ute i veckan och tittade på kulturmiljöer mellan Falun och Borlänge. Ett måste-besök är naturligtvis Ornäs med det berömda loftet. Byggnaden är dendrokronologiskt daterad till 1503-04 och KAN ha stått där när Gustav Vasa lär ska ha varit i trakten och krupit ut genom ett dass för att komma undan.

Ornäsloftet i oktobersolen.

måndag 11 oktober 2010

Jämtland och Frösön

Mittnordiska arkeologidagar i Östersund bjöd på MYCKET ny information och kunskap från såväl Norge och Finland som från Sverige (Norrland). Nya rön om storhögar och stormannagårdar i Tröndelag under vikingatiden, nytt om Finlands centrala inlands historia under medeltiden samt naturligtvis från Sveriges vikingatid och medeltid. Dagarna innehöll även en exkursion runt Frösön, där runstenen visades upp, liksom Frösö kyrka som kan ha fungerat som en kultplats redan under järnåldern, eftersom man vid utgrävningar under kyrkans kor funnit roten av ett stort träd runt vilket det fanns mycket ben från björn. Offer? På kyrkogården ligger även ett par gravhögar. Lika intressant var Undromsskogen med den välbevarade järnåldersgården innehållande gravar, husgrund och odlingsrösen.


Frösö runsten


Järnåldersgravar på Frösö kyrkogård

måndag 4 oktober 2010

Falun med omnejd

Det är så mycket intressant som händer inom kulturmiljön och det finns så lite tid över att skriva för er läsare. Lovar bättring och tätare info på bloggen!

Jernkontorets Bergshistoriska utskott hade förlagt sitt höstmöte i år till Falu gruva, eller "Gamla mormor" som gruvan kallas. Ett digert program med föreläsare presenterade Nationalatlasen om Bergsbruket, järnet under tidig medeltid, Falu gruvas historia, om arkeologin runt Kopparberget m m. Efter föreläsningsdagen skedde en rundtur till olika byggnader inom gruvområdet, hjuhus och lave bl a. Vidare en superintressant stadsvandring genom stadsdelen Elsborg som byggdes full av små stugor för gruvarbetare i början av 1600-talet, av vilka en hel del återstår.

Dag 2 ägnades åt ett besök nere i gruvan, lika intressant varje gång. Det nya var väl en kort redovisning av vad de nytagna dendroproverna på trävirket där nere visar. Det var bl a ett dass som jag tror daterats till 1600-tal, och en omvänd kronologi på en jättebastant timmer- och stenstötta, där de yngsta proverna/stockarna ligger längst ned. Förklara det den som kan!

Resten av dagen skedde en bussrundtur i närområdet med de många fina bergmästargårdarna, såsom Gamla Staberg och Sveden. Vid Sveden ligger Carl von Linnés bröllopsstuga med de fina väggmålningarna.


Spelhus med jättelikt vattenhul vid Falu gruva.