måndag 28 december 2015

Hösten i Ammerån

Vi vill gärna visa några bilder från höstens stenåldersutgrävning vid Ammeråns strand i Borgvattnet, Jämtland. Fantastiskt fin plats, en udde med sand invid en vacker å som bildar en fjärd just här vid grävningen. Det enda som stör idyllen är ju just anledningen till grävningen; en kraftledning med dubbla par stolpar och stag. Stolparna ska bytas ut och flyttas. 1952 när ledningen sattes upp visste man inte om boplatsen, så de står mitt i alltihopa.

Avtorvningen har precis börjat och ett antal rutor är grävda. Redan i de första rutorna kom brända ben, kvarts och även keramik. Just keramik hade vi inte sett nåt av på förundersökningen, och efter grävningens slut visade det sig att keramiken bara fanns i en remsa längs stranden.
Det blir väldigt överskådligt när skärvstenen ligger kvar rutvis, så ser man att det är stor variation på skärvstensförekomsten mellan olika delområden.
"Lite" kvarts i en kvartsmeterruta, eller ska man kanske säga "kvartsruta".
Börjar bli frostnupet på morgonen när vi kommit in i oktober månad. Men otroligt vackert när solen just går upp ovan bergen på andra sidan Ytterfjärden.

lördag 26 december 2015

Kolningsgrop i Årsunda

Tidig november 2015. Den här kolningsgropen i Årsunda är snart ett minne blott. Vi väntar på maskinföraren som ska hjälpa oss torva av, och gräva fjärdedelar av den. Som synes på bilden så är snart grusgropskanten framme och nästan naggar på kolningsgropen, så den skulle dokumenteras och tas bort. Dessutom har ett crosspår varit och naggat den på ena kanten. Vid undersökningen kom det fram ett kraftigt rektangulärt kollager i botten. Nu väntar vi på dateringarna. Ska vi våga gissa på vikingatid?

torsdag 24 december 2015

Varpsand i Gnarp

Detta var vyn från ett av sensommarens uppdrag; havet vid Varpsand i Gnarp socken, norra Hälsingland. Havet blånande vackert, himlen och luften hög, men bara måttligt intressant inventering. Bråkig morän och blöta myrar. Men hittade ändock några intressanta lämningar, däribland en jordrymning ett stycke upp i moränmarken intill en myrkant. Detta visar att det lönar sig att gå överallt i ett utredningsområde, även på ett smalt moränparti mellan blöta myrar. Vad som helst kan uppdaga sig var som helst. Inget lämnas åt slumpen, ingen yta är för liten och obetydligt att trampa igenom. Människan har satt sina spår lite överallt, och ingen trakt verkar orörd, utan påverkad av människor någon gång under de senaste 10000 åren.