tisdag 9 april 2013

Var fanns Bergmästaren?

Var fanns Bergmästare G A Lundqvist egentligen i mitten av juli 1871? Detta brev till honom, tillsammans med flera andra från samma tid, tycks ha vandrat runt mellan Gävle, Falun och Stockholm i flera svängar, efter vad stämplarna berättar. Till slut tror jag det nådde honom på en tillfällig adress på Brunkebergsgatan 11 i Stockholm. Hade han kanske "semester" i juli och passade på att vistas i Stockholm? Brevet öppnades i alla fall till slut och han har nogsamt infört ärendet i sitt diarium.

onsdag 3 april 2013

Broby, Husby-Ärlinghundra

Så här ser den ena delen ut av Brobystenens två återfunna fragment. Stenen uppskattas ha varit mer än 3 meter hög som hel, varav ristningen nära 2 meter. Inskriften som är bevarad lyder:"Gunna och Sutare reste stenen ... Sigbjörn satte efter sin fader en mycket stor sten i s/tad/ denna ...". Det är ett uppdrag i Uppland jag arbetar med som aktualiserat bl a den här runstenen.