måndag 29 augusti 2011

Att ta livet som en stor gåva

Såg en film om den 99 år unga prästen Carl-Adolf Murray från Gästrike Hammarby häromveckan. Vilken enkel, tacksam, ödmjuk, kunnig, humoristisk och livsbejakande man det är! Blev så glad att se filmen, och den gav mig ännu mera livsglädje själv. Om alla tänkte och gjorde som Carl-Adolf så skulle världen se bra mycket bättre ut. Ingela Östlund (Nadino Media) har gjort filmen tillsammans med Roland Johansson från Storvik. Se filmen om ni har möjlighet! Och om möjligheten skulle gå er förbi, så kommer det troligen att gå att köpa den på dvd så småningom.

Ni kan ju med fördel även läsa min artikel från förra veckan i Gästriklands Tidning, om filmen och Carl-Adolf.

Här är en länk till Ingels Östlunds Nadino Media: nadinomedia.se

Carl-Adolf Murray flankeras av Bernt-Olov Larsson från Stiftelsen Gamla Stenhuset, Ingela Östlund och Roland Johansson.

lördag 27 augusti 2011

Knights Förlag säljer historisk litteratur

Alla bloggläsare och alla historieintresserade är välkomna till Högbo Bruk imorgon söndag 28 augusti mellan kl 10 och 16. Knights Förlag säljer historiska böcker och arkeologiska rapporter, mestadels såna som berör Gävleborgs län. Jag lovar att det finns nånting för alla arkeologiska och historiska intressen. Tänkte dessutom ta med mig lite begagnad litteratur, d v s dubletter av arkeologiska skrifter och böcker och annat som jag plockat ur mitt gedigna bibliotek.

Välkomna att botanisera bland historia och arkeologi!

måndag 22 augusti 2011

Lämningar på Leskär

Var till Leskär på en kortare båttur häromveckan. Jag bli alltmer fascinerad av havet och öarna. Kommer troligen att ägna lite mera tid åt öinventeringar längs södra och mellersta Norrlandskusten samt Upplandskusten framöver. Det är ju inte så mycket gjort på den fronten. Många öar har ännu inte nått så högt över havet, kanske runt 25–30 meter som mest, och det passar mig fint. Arbeta med en period som sträcker sig tillbaka till bronsåldern, men inte längre, och med betoning på tidsepoken järnålder och medeltid.

Leskär i allafall, tittade på den nordvästra sidan av ön i ett särskilt ändamål. Här ligger nämligen en samling av sju stycken lämningar på mellan 7–10 meter över havet, vilket innebär att de mycket väl kan vara vikingatida gravar. Runda stensamlingar med grop i mitten, eller snarare bestående av höga vallar av klappersten. Men de kan lika gärna vara ovanligt stora och välbyggda skjutskårar. Helt säker på vare sig det ena eller andra är jag inte. Men en sak är säker, och det är att jag sett många fler av denna typ av lämning även på andra öar.

Gravar eller skjutskårar?

fredag 19 augusti 2011

Fyrdagen vid Bönan och Limön


Bönans fyr.
Såg i tidningen att det är internationella fyrdagen på söndag den 21 augusti. Var själv till Limön och fick en visning där förra året på fyrdagen. Superintressant, så för er som inte ännu varit där kan jag rekommendera ett besök. I övrigt finns det mycket annat att se på Limön också, såsom skyttegravar.

Böna fyr håller öppet mellan kl 14 och 16, medan Limö fyr visas mellan 11 och 14, men för en guidning där är det samling kl 10.30 vid caféet, läser jag i tidningen.

Limö fyr.

torsdag 18 augusti 2011

Gränsröse i Söderala

Det händer så mycket små orginella händelser som man nästan inte kan återge i ord. Som när jag nyligen gick en skogspromenad för att leta upp en förmodad järnframställningsplats som en man sett för länge sedan. Det i sig var inte så märkligt. Men jag hade med mig mannen, upphittaren som skulle fylla 90 år och en till äldre man som rätt nyligen opererat höftleden. Och det var inte direkt lättgådd mark; storblockig morän som stupade rätt ned i en blötmyr, men 90-åringen tog en träkäpp och traskade på som vilken yngling som helst.

Nu hittade vi inte någon järnframställningsplats, men platsen var den rätta, intill en liten tjärn och en inte så brant sluttning.

Vi hittade ett fint gränsröse istället. Det ligger på gränsen mellan Östansjö och Ellne byar söder om Söderhamn.

Ett gränsröse på gränsen mellan Östansjö och Ellne.

söndag 14 augusti 2011

Hällristning i Ockelbo

För mer än 20 år sedan tittade jag på en sten med märkliga inristade streck som ett par äldre bröder hittat i skogen öster om Ockelbo, i Säbyggebyskogen. Flera har granskat stenen, men alla hittills har menat att stenens streck är naturliga sprickbildningar. Men häromdagen tog jag med Sven-Gunnar Broström dit för ett expertutlåtande; han menar att det med största sannolikhet är streck gjorda av människohand, att linjerna är huggna, eftersom strecken har en rund botten utan sprickbildning och stenen är av en hård bergart som inte ter sig sprickbenägen. Men ristningarna visar inga vare sig figurer eller tecken från ett skriftspråk, utan är mera som klotter från en forn tid. Det känns bra att slutligen få klarhet i strecken, att de verkligen är äkta ristningar, även om de är meningslösa. Och det känns bra att kunna tala om för upphittarna att deras fynd är äkta. I dagsläget vet vi inget om ristningarnas ålder eller vem som gjort dem.

Sven-Gunnar Broström granskar stenen på Säbyggebyskogen öster om Ockelbo.

fredag 12 augusti 2011

Utgrävning i Järbo


Vad pågår i skogen öster om Järbo egentligen? Jo, en av Uppsala Universitets arkeologiska utgrävningar i syfte att finna regionens pionjärbosättningar. Just nu på Trollberget pågår utgrävning på 123 meters höjd över havet, men målet är att hitta en plats som ligger närmare 140 meter över havet. Utgrävningen har pågått under ett par veckor i maj samt ett par veckor nu i början av augusti. Kanske kommer man tillbaka hit igen nästa år. Det är kanske 50 kvadratmeter som är undersökt nu, och platsen är minst det tredubbla. Det är såldes en mycket liten stenåldersboplats där man bott i en liten sandig sänka i en i övrigt blockrik terräng.

onsdag 3 augusti 2011

Johannesborgs koboltverk

Jag är med i en expertgrupp som ska försöka reda ut vad de olika lämningarna varit vilka tillhörde Johannesborgs vaskverk och koboltverk. Platsen ligger vackert vid Åmmelångens östra strand ett stycke utanför Askersund. I början av 1800-talet var det full aktivitet på platsen. Vena gruvfält med flera hundra enskilda gruvor levererade både bly och kobolt som skulle förädlas.

Koboltförädlingen sker i flera olika led, med och utan upphettning och tillsatser. Frågan är nu, när Arkeologgruppen i Örebro fått i uppdrag att dokumentera de 20-talet anläggningar som finns kvar av verket, om det varit någon aktivitet här i förädlingen som krävt ugnar. Platsen är starkt förorenad och ska saneras och allt ska grävas bort.

Jag är med i expertgruppen, eftersom jag redan på 1990-talet dokumenterade och grävde en del anläggningar i Johannesborgs äldre systerverksamhet, den i Los, vid Sophiendals glasbruk i Hälsingland. Visserligen var den i Los igång under 1760-talet och den i Johannesborg från 1820-talet, men anläggningarna torde vara likartade från förädlingsprocessen. Vi får se vad utgrävningarna ger och om vi kan lösa problematiken kring den hemlighetsfulla kobolthanteringen.

Grävmaskinen står i kanten av det som varit själva vaskverket. Hitanför ligger stenkanten till en dammanläggning.