söndag 12 oktober 2014

Bekräftat stenåldersboplats

Var en snabb sväng ute på en förmodad stenåldersboplats i en åker, där några gamla hembygdsgubbar tidigare sett fornfynd. Nu var åkern äntligen plöjd, vilket den inte varit på mer än 10 år. Så jag gick över några snabba svängar, 10 minuter, och lyckades hitta bl a en trindyxa och kvartsavslag samt massor av skärvsten. Så nog är det en stenåldersboplats alltid. Nu ska den in i fornminnesregistret!

söndag 5 oktober 2014

Yxfynd på mesolitisk boplats

En hel och två halva yxor i nån gråvit bergart som vi inte känner namnet på. Hittade vid dels förundersökning, dels avtorvning inför slutundersökning på boplatsen Skånskogen mellan byarna Skån och Valsjön i norra Hälsingland.