måndag 19 oktober 2015

Fynd från grävningarna i Skyttmon

Lite av fynden från grävningarna vid Ammerån i höstas


Först ut en bild på den fyndkategori som var mest framträdande; brända ben. Denna lilla hög på 150,75g kommer från en 0,5m x 0,5m stor ruta som grävdes i 0,1m stick.
Bild 2 visar ett urval av de finaste stenfynden vi hittade. Överst en knacksten, därunder från vänster; tre mikrospån, två delar av kvartsitspetsar och längst till höger en skrapa i kvarts.
Slutligen bild 3 som visar ett urval av de mest oväntade fynden vi hittade. Keramik. Till vänster kvartsmagrad keramik med dekor och till höger asbestmagrad keramik, även den med dekor.